VOV calendar 2016 front cover
MAJOR HINDU FESTIVALS – 2016
Shivratri Mar 7
Holi/Phagwa Mar 23
Navratri Start Apr 7
Durga Ashtmi Apr 14
Ram Navami Apr 15
Guru Purnima July 19
Raakhi July 17
Janmashtmi Aug 24
Pitra Paksh Sep 17 – Sep 30
Navratri Oct 1 – Oct 10
Durga Ashtmi Oct 9
Karwa Chouth Oct 18
Diwali Oct 29
Bhaiya Dooj Nov 13