BHAVANYASHTAKAM

Na Taato Na Maato Na Bandhur Na Daata,
Na Putro Na Putri Na Bhrityo Na Bharta.
Na Jaaya Na Vidya Na Vriteer Mameva,
Gatistvam Gatistvam Twameka Bhavani.

O Mother Divine!
Father, Mother, Husband, Wife, Children and Friends –
None of these are eternally mine.
Knowledge, intellect, mind and will power are also not eternal.
O Mother of the universe – You are my only saviour, my eternal refuge.

Bhavadbha Vapaarey Mahadukha Bheeruhu,
Prapaata Prakaami Pralobhi Pramatah.
Kusansaara Paasha Prabhadha Sadaham,
Gatistvam Gatistvam Twameka Bhavani.

O Mother Divine!
I have fallen in the ocean of birth and death, and I fear their sorrows.
I am trapped by my ego, with its countless desires, greed, pride and lust.
O Mother of the universe – You are my only saviour, my eternal refuge.

Na Jaanami Daanam, Na Cha Dhyaana Yogam,
Na Jaanami Tantram, Na Cha Stotra Mantram.
Na Jaanami Poojaam, Na Cha Nyaasa Yogam,
Gatistvam Gatistvam Twameka Bhavani.

O Mother of the universe – I do not know how to come close to you.
I do not know any form of puja, or prayers, or how to worship you at all.
Help me, O Mother Divine – You are my only saviour, my eternal refuge.

Na Jaanami Punyam, Na Jaanami Theertham,
Na Jaanami Mutkeem, Layam Vaa Kadachit.
Na Jaanami Bhatkeem, Vratam Vaapi Maatah,
Gatistvam Gatistvam Twameka Bhavani.

I do not know how to be righteous or find your abode.
I do not know how to achieve freedom by dissolving my ego.
I am devoid of the will to fight; I surrender.
I am not strong enough to make any vow.
O Mother of the universe – You are my saviour, my eternal refuge.

Kukarmi, Kusangi, Ku buddhi, Kudasah,
Kulaachara Heenah, Kadachaara Leenah.
Kudrushtih, Kuvaakya, Prabandah Sadaham,
Gatistvam Gatistvam Twameka Bhavani.

My mind is always engaged in worthless thoughts and actions.
My intellect has become dull, enslaved by old habits.
I am unable to behave honourably and my intentions are self-serving.
My speech is harsh and hurtful.
Save me, O Mother of the universe – You are my only saviour, my eternal refuge.

Prajesham, Ramesham, Mahesham, Suresham,
Dinesham Nishiteshwaram Va Kadachit.
Na Jaanami Chaanyat Sadaham Sharanye,
Gatistvam Gatistvam Twameka Bhavani.

Oh Goddess Supreme !
Brahman, Vishnu, Maheshwara, Indra, Chandra or Surya I do not know.
O Mother of the universe, you are known for your compassion.
You are my only saviour, my eternal refuge.

Vivaadey, Vishadey, Pramadhey, Pravaasey,
Jaale Chaanalay, Parvatey, Shatru Madhyae.
Aranye Sharanye Sada Maa Prapahi,
Gatistvam Gatistvam Twameka Bhavani.

O compassionate Mother, please protect me always,
in debate and in danger, in excitement and grief, at home and in alien lands,
amidst water and fire, on mountain and forest,
among enemies, everywhere, and in all places.
O Mother of the universe – You are my only saviour, my eternal refuge.

Anatho Daridro Jara Rogayukto,
Mahashkeena Deenah Sada JadyaVaktrah.
Vipatto Pravishtah Pranashtah Sadaham,
Gatistvam Gatistvam Twameka Bhavani.

O Mother, I feel like an orphan on this Earth,
powerless and without inner wealth,
deluded by ignorance and unable to see the light of truth.
O Mother of the universe – You are my only saviour, my eternal refuge.

 

Hanuman Chalisa

Doha

Shri Guru Charan Sarooja-raj Nija manu Mukura Sudhaari

Baranau Rahubhara Bimala Yasha Jo Dayaka Phala Chari

Budhee-Heen Thanu Jannikay Sumirow Pavana Kumara

Bala-Budhee Vidya Dehoo Mohee Harahu Kalesha Vikaara

Chopai

Jai Hanuman gyan gun sagar

Jai Kapis tihun lok ujagar

Ram doot atulit bal dhama

Anjaani-putra Pavan sut nama

Mahabir Bikram Bajrangi

Kumati nivar sumati Ke sangi

Kanchan varan viraj subesa

Kanan Kundal Kunchit Kesha

Hath Vajra Aur Dhuvaje Viraje

Kaandhe moonj janehu sajai

Sankar suvan kesri Nandan

Tej prataap maha jag vandan

Vidyavaan guni ati chatur

Ram kaj karibe ko aatur

Prabu charitra sunibe-ko rasiya

Ram Lakhan Sita man Basiya

Sukshma roop dhari Siyahi dikhava

Vikat roop dhari lank jarava

Bhima roop dhari asur sanghare

Ramachandra ke kaj sanvare

Laye Sanjivan Lakhan Jiyaye

Shri Raghuvir Harashi ur laye

Raghupati Kinhi bahut badai

Tum mam priye Bharat-hi-sam bhai

Sahas badan tumharo yash gaave

Asa-kahi Shripati kanth lagaave

Sankadhik Brahmaadi Muneesa

Narad-Sarad sahit Aheesa

Yam Kuber Digpaal Jahan te

Kavi kovid kahi sake kahan te

Tum upkar Sugreevahin keenha

Ram milaye rajpad deenha

Tumharo mantra Vibheeshan maana

Lankeshwar Bhaye Sub jag jana

Yug sahastra jojan par Bhanu

Leelyo tahi madhur phal janu

Prabhu mudrika meli mukh mahee

Jaladhi langhi gaye achraj nahee

Durgaam kaj jagath ke jete

Sugam anugraha tumhre tete

Ram dwaare tum rakhvare

Hoat na agya binu paisare

Sub sukh lahae tumhari sar na

Tum rakshak kahu ko dar naa

Aapan tej samharo aapai

Teenhon lok hank te kanpai

Bhoot pisaach Nikat nahin aavai

Mahavir jab naam sunavae

Nase rog harae sab peera

Japat nirantar Hanumant beera

Sankat se Hanuman chudavae

Man Karam Vachan dyan jo lavai

Sab par Ram tapasvee raja

Tin ke kaj sakal Tum saja

Aur manorath jo koi lavai

Sohi amit jeevan phal pavai

Charon Yug partap tumhara

Hai persidh jagat ujiyara

Sadhu Sant ke tum Rakhware

Asur nikandan Ram dulhare

Ashta-sidhi nav nidhi ke dhata

As-var deen Janki mata

Ram rasayan tumhare pasa

Sada raho Raghupati ke dasa

Tumhare bhajan Ram ko pavai

Janam-janam ke dukh bisraavai

Anth-kaal Raghuvir pur jayee

Jahan janam Hari-Bakht Kahayee

Aur Devta Chit na dharehi

Hanumanth se hi sarve sukh karehi

Sankat kate-mite sab peera

Jo sumirai Hanumat Balbeera

Jai Jai Jai Hanuman Gosahin

Kripa Karahu Gurudev ki nyahin

Jo sat bar path kare kohi

Chutehi bandhi maha sukh hohi

Jo yah padhe Hanuman Chalisa

Hoye siddhi sakhi Gaureesa

Tulsidas sada hari chera

Keejai Nath Hridaye mein dera

Doha

Pavan Tanay Sankat Harana

Mangala Murati Roop

Ram Lakhana Sita Sahita

Hriday Basahu Soor Bhoop

LORD SHIVA – Panchakshra Mantra

Achyutam keshvam ram narayanam

(1)
acyutam´ kesavam´ rama naraya?am´
k???a damodaram´ vasudevam´ harim
sridharam´ madhavam´ gopika-vallabham´
janaki-nayakam´ ramacandram´ bhaje
(2)
acyutam´ kesavam´ satyabhamadhavam´
madhavam´ sridharam´ radhika-radhitam
indira-mandiram´ cetasa sundaram´
devaki-nandanam´ nandanam´ sandadhe
(3)
vi??ave ji??ave sankhine cakri?e
rukmi?i-ragi?e janaki-janaye
vallavi-vallabhayarcitayatmane
ka?sa-vidhva?sine va?sine te namah?
(4)
k???a govinda he rama naraya?a
sripate vasudevarjita srinidhe
acyutananta he madhavadhok?aja
dvarakanayaka draupadi-rak?aka
(5)
rak?asa-k?obhitah? sitaya sobhito
da??akara?yabhu-pu?yata-kara?ah?
lak?ma?e-nanvito vanaraih? sevito-
‘gastya-sampujito raghavah? patu mam
(6)
dhenukari??ako’ni??a-k?ddve?i?am´
kesiha ka?sa-h?d-va?sika-vadakah?
putana-kopakah? suraja khelano
bala gopalakah? patu mam´ sarvada
(7)
vidyudadyotavnpra-sphurad-vasasam´
prav??ambhodavat prollasad-vigraham´
vanyaya malaya sobhitorasthalam´
lohitanghridvayam´ varijak?am´ bhaje
(8)
kuñcitaih? kuntalair bhrojamanananam´
ratnamaulim´ lasatku??alam´ ga??ayoh?
harakeyurakam´ kanka?a-projjvalam´
kinki?imañjulam´ syamalam´ ta? bhaje

TRANSLATION

1) I worship Acyuta, the infallible one, Who is Ramacandra, Kesava, Rama, Naraya?a, K???a, Damodara, Vasudeva, Hari, Sridhara,Madhava, Who is dear to Gopika, and Who is the consort of Janaki.

2) I offer my obeisances to Lord Kesava, Who is infallible (Acyuta), Who is the consort of Satyabhama, Madhava, Sridhara, Who is longed-for by Radhika, Who is the temple of Lak?mi (Indira), Who is beautiful by thought, Who is dear to Devaki, and Who is dear to all.
3) Salutations for Vi??u, Who conquers everyone, Who holds a conch-shell and a discus, Who is dear to Rukmi?i, Who is the consort ofJanaki, Who is dear to gopi girls, Who is offered [in sacrifices], the Supersoul Who destroyed Ka?sa, and Who plays the flute.
4) O K???a! O Govinda! O Rama! O Naraya?a, Who is the consort of Lak?mi! O Vasudeva, Who attained the treasure of Lak?mi! O Acyuta, Who is immeasurable! O Madhava, O Adhok?aja, Who is the leader of Dvaraka, and Who is the protector of Draupadi!
5) May Raghava — Who disturbed the atheistic practices of the demons, Who adorned Sita, Who is Dan?aka-forest purification cause, Who is accompanied by Lak?ma?a, Who was served by monkeys, and Who is revered by Sage Agastya — O Lord, please protect me.
6) May Baby Gopala (K???a) — Who was unfavorable to Dhenukasura and Ari??asura, Who destroyed Kesi, Who killed Ka?sa, Who plays the flute, and Who got angry on Putana — always protect me.
7) I sing praise of Acyuta, Who is adorned by a lightening like shining yellow robe, Whose body is resplendent like a cloud of the rainy-season, Who is adorned by a wild-flower garland at His chest, Whose twin-feet are of copper-red color, and Who has lotus-like eyes.
8) I sing praise of that Syama, Whose face is adorned by falling locks of curly tresses, Who has jewels at forehead, Who has shining ear-rings on the cheeks, Who is adorned with a Keyura (flower) garland, Who has a resplendent bracelet, and Who has a melodious anklet