Monday
07:30 Maha Vishnu Suprabhatam & Puja
18:30 Shiv Puja, Shivling Abhishek & Meditation
20:00 Arti
Tuesday
07:30 Maha Vishnu Suprabhatam & Puja
18:45 Hanuman Pooja
Wednesday
07:30 Maha Vishnu Suprabhatam & Puja
19:00 Aarti to all dieties
Thursday
07:30 Maha Vishnu Suprabhatam & Puja
19:00 Sai Baba Pooja
Friday
07:30 Maha Vishnu Suprabhatam & Puja
18:30 Devi Pooja
Saturday
07:30 Maha Vishnu Suprabhatam & Puja
08:00 Aarti
09:00 Shivling Abhishek
09:30 Navgrah Puja & Navgrah Havan
11:00 Lord Ayyappa Puja & Bhog.
19:00 Hanuman Chaleesa & Aarti
Sunday
10:00 Sunday Special Service Sarv Devi/Devta Puja/Satsang/
11:00 MahaVishnu Abhishek
11:15 Meditation
12:00 Aarti, Preeti Bhoj
prayer-1
Dr. Doobay

Pdt. Bhoj Sharma, Chief Priest.
Send Email

Pdt. Nataraj

Pdt. Kidambi Rajagopal, Priest Balaji.
Send Email

Pdt. Raghavan Madanagopalan, Priest Balaji.
Send Email